XUÂN TUYẾN Education xin cam kết sẽ bảo vệ tuyệt đối những thông tin cá nhân của người sử dụng website. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến việc thực hiện các hoạt động trên website. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của người sử dụng trong thời gian luật pháp quy định. Ngoài ra, người sử dụng, thành viên có thể truy cập vào website và trình duyệt mà không cần phải cung cấp bất cứ chi tiết cá nhân nào. Vào lúc đó, bạn đang được ẩn danh và chúng tôi không thể biết bạn là ai cho đến khi bạn đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình.

1. Mục đích và phạm vi thu thập:

Việc thu thập dữ liệu trên XUÂN TUYẾN Education được xác định khi bạn muốn sử dụng dịch vụ của website. Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn cho quá trình thực hiện hoạt động, cho những thông báo sau này, hoặc để cung cấp dịch vụ. Chúng tôi sẽ dùng thông tin quý khách đã cung cấp để xử lý, cung cấp các dịch vụ và thông tin yêu cầu thông qua website và theo yêu cầu của bạn. Hơn nữa, chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó để quản lý tài khoản của bạn; xác minh và thực hiện giao dịch trực tuyến, kiểm toán việc tải dữ liệu từ web; cải thiện bố cục và nội dung website và điều chỉnh cho phù hợp với người dùng; nhận diện khách vào website, gửi thông tin. Nếu quý khách không muốn nhận bất cứ thông tin tiếp thị của chúng tôi thì có thể từ chối bất cứ lúc nào.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Thông tin của khách hàng chỉ được sử dụng trong hoạt động quản lý của website. Chúng tôi còn có thể liên hệ với khách hàng để biết đánh giá, ý kiến và quan điểm của khách hàng về những sản phẩm và những dịch vụ hiện tại hoặc những sản phẩm và dịch vụ mới tiềm năng có thể sẽ được ra mắt. Chúng tôi còn sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để cung cấp dịch vụ phù hợp; phục vụ cho việc hỗ trợ hệ thống chăm sóc khách hàng, quản lý khách hàng, chăm sóc và nhận ý kiến phản hồi từ phía khách hàng.

3. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Người dùng có thể tiếp cận và chỉnh sửa trực tiếp dữ liệu cá nhân của mình thông qua website bằng cách đăng nhập vào tài khoản mà mình đã đăng ký và sửa lại các thông tin, dữ liệu cá nhân của mình. Việc đăng nhập có thể thực hiện trên máy tính, điện thoại, hay các công cụ khác có tính năng truy cập vào website.

4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Chúng tôi chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích đúng đắn của chúng tôi. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm đảm bảo tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật của những thông tin mà người sử dụng đã cung cấp. Thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng được thu thập, lưu trữ và bảo vệ một cách nghiêm túc, chính xác và bảo mật. Việc bảo mật các thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng là tuyệt đối và sẽ không bị xuất trình cho bên thứ ba bất kỳ trừ khi có yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng:

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của XUÂN TUYẾN Education qua email contact@xuantuyen.educationXUÂN TUYẾN Education có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh. Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày.

XUÂN TUYẾN Education chân thành cảm ơn quý khách hàng tin tưởng và sử dụng dịch vụ của XUÂN TUYẾN Education, mọi sự góp ý của quý khách hàng luôn là lời động viên khích lệ tinh thần cho XUÂN TUYẾN Education ngày càng hoàn thiện dịch vụ của mình để phục vụ quý khách tốt hơn.