Chuyên ngành:
Tìm kiếm:
Lập trình website động với PHP và MySQL

Lập trình

Lập trình website động với PHP và MySQL

Chương trình đào tạo "Lập trình website động với PHP và MySQL" được thiết kế nhằm giúp học viên nắm vững kiến thức cơ bản về PHP và MySQL, và có thể tạo các trang web động, tương tác với cơ sở dữ liệu. Bên cạnh những kỹ năng chuyên môn trên, chương trình cũng tập trung đến việc rèn luyện để giúp học viên hình thành và phát triển những kỹ năng mềm cần thiết cho cuộc sống.

Thiết kế giao diện website tương tác với Bootstrap và jQuery

Lập trình

Thiết kế giao diện website tương tác với Bootstrap và jQuery

Chương trình đào tạo "Thiết kế giao diện website tương tác với Bootstrap và jQuery" được thiết kế nhằm giúp học viên nắm vững kiến thức cơ bản về jQuery và Bootstrap, và có thể tạo các trang web tương tác và đẹp mắt. Bên cạnh những kỹ năng chuyên môn trên, chương trình cũng tập trung đến việc rèn luyện để giúp học viên hình thành và phát triển những kỹ năng mềm cần thiết cho cuộc sống.

Lập trình website tương tác với Javascript

Lập trình

Lập trình website tương tác với Javascript

Chương trình đào tạo "Lập trình website tương tác với Javascript" được thiết kế nhằm giúp học viên nắm vững kiến thức cơ bản về Javascript và có thể tạo các trang web tương tác đơn giản. Bên cạnh những kỹ năng chuyên môn trên, chương trình cũng tập trung đến việc rèn luyện để giúp học viên hình thành và phát triển những kỹ năng mềm cần thiết cho cuộc sống.

Thiết kế website với HTML và CSS

Lập trình

Thiết kế website với HTML và CSS

Chương trình đào tạo "Thiết kế website với HTML và CSS" được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên nắm vững kiến thức cơ bản về HTML và CSS, đồng thời có thể xây dựng các trang web đơn giản. Bên cạnh những kỹ năng chuyên môn trên, chương trình cũng tập trung đến việc rèn luyện để giúp học viên hình thành và phát triển những kỹ năng mềm cần thiết cho cuộc sống.